مسابقات ۹۶

سید حمید جعفری   ۰۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۴۴

مسابقات سال ۹۶از تبریز ۳۸۰ هوایی
نفر اول اقای سجاد اصلانی
نفر دوم اقای داود حمیدی
نفر سوم اقای داود فضل الله خانی
فقط ب کبوترای بروز شناسنامه تعلق گرفت